Kto i co zapisuje w księgach wieczystych?

Sądowa księga wieczysta definiowana jest jako rejestr czynności prawnych związanych z daną nieruchomością. W rzeczywistości rejestr ten jest strażnikiem, gwarantem uczciwego obrotu nieruchomościami. W przypadku sporów o ustanowienie własności księga wieczysta zazwyczaj rozwiewa wszelkie wątpliwości co do przedmiotu sporu.

Zawartość rejestrów nieruchomości

Zapisywanie historii nieruchomości ma na celu utrzymanie porządku prawnego w zakresie obrotu nimi. Wśród licznych informacji, jakie są w treści księgi, obok podstaw charakteryzujących nieruchomość pod względem położenia i wielkości, są zapisy o właścicielu czy właścicielach. Jest to podstawowa informacja, którą należy sprawdzić przy zawieraniu umowy kupna – sprzedaży.

Potwierdzenie prawa do własności warto uzupełnić również sprawdzeniem, czy nieruchomość posiada jakieś ograniczenia oraz powinności. W księgach zapisana może być ustanowiona przed laty służebność, która ograniczy lub uniemożliwi nam realizację planów jakie mamy co do nieruchomości. Po stronie obciążeń jakie spoczywają na nieruchomości może być hipoteka – kupienie domu z niespłaconą hipoteką może być ogromnym problemem w przyszłości.

Jednym słowem: czytać warto. Wieczyste księgi również – szczególnie wówczas, gdy zamierzamy wydać oszczędności życia na zakup mieszkania czy domu.

Nieruchomości bez rejestru – czy to możliwe?

Oczywiście, nie dla wszystkich nieruchomości ustanowiono księgi. Historia naszego kraju, tak bogata jak burzliwa, szczególnie podczas zaborów i wojen światowych, nie zawsze pozwalała na uporządkowany obrót nieruchomościami. Do dzisiaj są na terenie Polski nieruchomości dla których zamiast ksiąg prowadzona jest w sądach inna dokumentacja.

Najczęściej ksiąg wieczystych nie posiadają działki położone na terenach wiejskich. Kiedyś nie przywiązywano wagi do sporządzania aktów notarialnych, a prawo przechodzenia ziemi w ręce spadkobierców regulowane i wdrażane do praktyki było w sposób naturalny. Na części bezrejestrowych działek ich właściciele mają prawo do własności przez zasiedzenie. Jeśli jest to możliwe, to warto jak najszybciej wystąpić do sądu właściwego z wnioskiem o ustanowienie księgi wieczystej.

Czy właściciel ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o założenie księgi wieczystej?

Przepisy nie mówią wprost kto i kiedy ma obowiązek zakładania ksiąg wieczystych. Kwestię tę podnosi artykuł 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który nawołuje właścicieli o jak najszybsze, niezwłoczne złożenie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej swojego prawa do własności. Jeśli więc nabywca nieruchomości w drodze spadku, zasiedzenia czy kupna chce być w zgodzie z istniejącymi przepisami, to powinien złożyć w sądzie wniosek o ustanowienie księgi dla swojej nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć opłatę sądową oraz komplet dokumentów: wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wszelkie dokumenty powołujące prawo własności oraz wyszczególnienie praw rzeczowych i obciążeń lub oświadczenie, że o istnieniu takowych właściciel nie posiada wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.