Podatki opłacane w Polsce

„Tylko dwie rzeczy są pewne w życiu – śmierć i podatki” – tak głosi słynne powiedzenie. Tak samo pewne jest, że znowu wraz z początkiem roku będziemy musieli zająć rozliczaniem podatków. Wiele osób dyskutuje na temat wysokości podatków – można zauważyć, że są to częste spory wśród przedstawicieli świata polityki, ekonomii, związków zawodowych, a także zwykłych ludzi. Niektórzy są zdania, że podatki należy podwyższyć, szczególnie względem najbogatszych, inni z kolei są za tym, aby je obniżać albo nawet likwidować. Są też tacy, którzy podkreślają konieczność uproszczenia systemu podatkowego.

Aby wiedzieć, jak skonstruowany jest prawo podatkowe, powinni zapoznać się kilkoma istotnymi kwestiami, takimi jak wysokość progów podatkowych, czy kwoty wolnej od podatku.

System progresywny

Podatek progresywny polega na tym, że poszczególne podmioty płacą podatki odpowiednio wysokie proporcjonalnie w stosunku do swojego dochodu. Taki system jest też w Polsce, podobnie jak i wielu innych krajach Europy. Polski system opiera się na dwóch progach podatkowych. Niższy wynosi 18% i znajduje się w nim 97% pracujących Polaków, jeśli wierzyć danym Ministerstwa Finansów. Pozostałe 3% znajdują się w progu podatkowym 32%.

Pierwszy próg podatkowy obejmuje osoby, które w konkretnym roku podatkowym zarobiły mniej niż 85 528 złotych.

Każda osoba, która znajdzie się w pierwszym progu podatkowym, odprowadza więc podatek w wysokości 18% i dzieje się to bez udziału tej osoby. To pracodawca musi pomniejszyć kwotę wypłaty o podatek, który wyniesie właśnie 18%.

Drugi próg podatkowy wynosi 32%. Podatek ten nie jest naliczany od całej kwoty dochodu, ale tylko w związku z nadwyżką powyżej pierwszego progu.

Jest to bardzo ważna kwestia, o której należy pamiętać, gdyż bez niej można łatwo natknąć się na problemy z tytułu niedopłacenia podatku. Można łatwo wpaść tę w pułapkę z powodu otrzymania np. wcześniej nieprzewidzianej premii. Progi podatkowe (czytaj na ich temat) są także istotne pod kątem kwoty wolnej od podatku i oceny, jaka część naszego dochodu nie podlega opodatkowaniu. Najlepszą sytuację ma osoba, która nie przekroczyła dochodu rocznego w wysokości 8000 złotych, gdyż wtedy będzie jej przysługiwać całkowity zwrot podatku, który musiała zapłacić. W przypadku wyższych kwot niż 8000 złotych, ale niższych niż 127000 należy od dochodu odjąć kwotę, która pomniejsza podatek. Osobie, której dochody są wyższe niż 127000 złotych, kwota wolna od podatku nie przysługuje, a co za tym idzie, nie przysługuje jej też żaden zwrot podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.