Czy urlop okolicznościowy musi być wykorzystany w terminie?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą korzystać z różnego rodzaju urlopów. Jednym z urlopów udzielanych tylko w konkretnych sytuacjach jest urlop okolicznościowy. W jego ramach pracownikowi przysługuje wolne ze względu na ważne wydarzenie rodzinne, np. ślub, narodziny dziecka czy pogrzeb. 

Dzień wykorzystania urlopu 

Urlop nie musi być wykorzystany w dniu, w którym przypada ważne wydarzenie. Pracownik może z niego skorzystać w inny dzień, o ile spędzony przez niego czas będzie bezpośrednio związany z wydarzeniem uprawniającym do urlopu. Podwładny ma zatem prawo do spożytkowania wolnego np. na załatwianie różnych spraw wynikających ze ślubu, pogrzebu czy chrzcin. Należy jednak pamiętać o tym, jak działa urlop okolicznościowy. W przypadku jego niewykorzystania, nie przechodzi on na kolejny rok i przepada.

Kwestia wynagrodzenia

W czasie urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje zwykle pełne wynagrodzenie za pracę, obliczane na zasadach zgodnych z ustaleniami wypłat za czas urlopu wypoczynkowego. W stawce za dzień pracodawca bierze pod uwagę wartość składników zmiennych wynagrodzenia pracownika z miesiąca, na który przypadło zwolnienie. Jeżeli wydarzenie uprawniające do uzyskania urlopu okolicznościowego wystąpi w czasie urlopu wypoczynkowego, pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia i nie może wnioskować o przedłużenie urlopu. 

Anulowanie wolnego

Jeżeli pracownik wykorzystał np. dwa dni urlopu na przygotowania związane ze ślubem, a uroczystość się z jakiegoś względu nie odbyła, uprawnienia do skorzystania z urlopu okolicznościowego nie zostały spełnione. W takiej sytuacji podwładny musi wziąć urlop wypoczynkowy. W przeciwnym wypadku jego obecność w pracy będzie co prawda usprawiedliwiona, ale nie płatna. Wymiar urlopu okolicznościowego nie jest zależny od wymiaru etatu pracownika, przez co ilość przysługujących mu dni wolnych będzie w każdym przypadku taka sama.