Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest specyficznym rodzajem kredytu, którego zabezpieczeniem jest określona nieruchomość. Jest on udzielany na cele związane z budowaniem i zarządzaniem nieruchomością. Aby taki kredyt otrzymać, należy spełnić określone wymagania.

Nieruchomość

Podstawą do zaciągnięcia tego typu kredytu jest konieczność posiadania nieruchomości, która będzie jego zabezpieczeniem. Jeżeli nie mamy żadnych praw do takiego przedmiotu zabezpieczenia, to konieczne jest posiadanie osoby, która takie prawo ma i zgodzi się na dodatek ustanowić na swojej nieruchomości hipotekę, będącą zabezpieczeniem kredytu osoby trzeciej. Nie trzeba posiadać nieruchomości na własność, można mieć udziały we współwłasności, jednak wtedy kwota kredytu z pewnością będzie niższa. Posiadanie takiego przedmiotu zabezpieczenia jest podstawą do możliwości zaciągania tego typu pożyczek. Bez nieruchomości nie jest możliwe zaciągnięcie kredytu hipotecznego – czytaj więcej, przy czym może on zostać zaciągnięty na jej kupno. Wtedy zakupiona za pieniądze z kredytu nieruchomość będzie od razu jego zabezpieczeniem.

pieniądze pod lupą

Operat szacunkowy

Przy zaciąganiu tego typu kredytów hipotecznych, bardzo ważne jest również określenie wartości nieruchomości mającej być przedmiotem jego zabezpieczenia. To właśnie od wartości nieruchomości zależy wysokość kredytu, jaki może zostać udzielony określonej osobie przy uwzględnieniu jej dochodów i kosztów zobowiązań. Wycena może zostać przeprowadzona przez oddział wewnętrzny banku, w wyniku czego ustalona zostaje wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości albo przez rzeczoznawcę majątkowego z zewnątrz. Jeżeli jednak to rzeczoznawca majątkowy podejmuje się wyceny nieruchomości, to musi on spełnić przy tym szczegółowe wymagania banku, które w zależności od banku różnią się od siebie. Oczywiście koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi kredytobiorca. Często bank załatwia rzeczoznawcę majątkowego, rzadziej trzeba szukać go na własną rękę.

Maksymalny okres spłaty kredytu

Niektóre banki ustalają zazwyczaj maksymalny okres spłaty kredytu. Jest to w szczególności okres, w którym przy uwzględnieniu dochodów i zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy możliwe będzie spłacenie przez niego całości zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami kredytowymi narzuconymi indywidualnie przez określony bank. Ostatecznie więc, wysokość kredytu musi być taka, aby klienta było stać na spłacenie w maksymalnym okresie kredytowania całości zobowiązań. Dlatego też im wyższe dochody ktoś posiada, tym wyższy kredyt może otrzymać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *